Mesafeli S. Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR SATICI

Ticari Unvanı : Havin Mobilya

 

Adresi :Fındıklı, Gazi Mustafa Kemal Cd. No:20, 34854, 34854 Maltepe/İstanbul Telefon : 

Satıcı E-Posta Adresi : info@ranzamarketi.com.tr

 

Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi: …

 

ALICI

 

Ad/Soyad :

 

Adresi :

 

Telefon :

 

E-Posta:

 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı'nın, Havin Mobilya'ye ait ranzamarketi.com.tr alan adlı web sitesinden, Satıcı’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelikelektronik olarak siparişverdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

 

 

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DÂHİL)

Ürün Kodu Ve Adı Adet Satıcı Unvanı Birim Fiyatı Birim İndirimi Kupon Puan Toplam Satış

Tutarı Vade Farkı KDV Dâhil Toplam Tutar : Kargo - Yurtiçi - Ücretsiz Kargo

 

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Kargo hariç toplam ürün bedeli:

 

Kargo Ücreti:

 

Kargo Dâhil Toplam Bedeli:

 

Ödeme Şekli ve Planı:

 

Alınan Vade Farkı:

 

Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

 

Teslim Şartları:

 

Teslimat Adresi:

 

Teslim Edilecek Kişi(ler):

 

MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcından satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcıya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcıya aittir. Satıcı, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ ya ait olacaktır. Malın teslimatı; satıcının stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/hizmeti, Alıcı tarafından Mal/Hizmet ‘in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet ‘in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunuelektronik ortamda teyit etmekle, mesafelisözleşmelerin akdinden

 

önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmete ait temel özellikler, Mal/Hizmet ‘in vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini dedoğru ve eksiksizolarak edindiğini teyitetmiş olur. Alıcı'nın, Sözleşme konusu Mal/hizmeti teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet ‘in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet ‘in sorumluluğu ve hasarlar Alıcıyaaittir. Mal/ Hizmet ‘in tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartınınAlıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olmasıkaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

Alıcı, satıcıdan kaynaklanmayan ürün renk değişimleriyleilgili herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Satıcının ürünlerinin hammaddesinin özelliklerinden kaynaklı olarak teslimanına kadar veya daha sonrasında, görsellerde belirtilen renklerden kısmi farklılıklar meydana gelebileceğini ALICI peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, hukuk, sosyal, piyasaya bağlı çeşitli mücbir sebepler nedeniyle ve SATICIdan kaynaklanmayan teslimat gecikmelerini ve tahmini teslimatsüresindeki makul aşımlarıpeşinen kabul etmiştir.

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcıya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihtenitibaren 3 (üç) gün içindeAlıcıya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8– CAYMA HAKKI

 

Alıcı, hiçbir hukukive cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbirgerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihtenitibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkinsair bildirimler Satıcı’ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ ya mevzuat hükümlerine ve Web Sitesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

a)-Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı’ ya geri gönderir.

b)-Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal

 

bedeli Alıcıya ödediğişekilde iade edilir.Mal, Satıcı’ ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcıya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. İade etmek istediğiniz ürünün faturası bir kurum adına düzenlenmiş ise kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde iade işlemi tamamlanamamaktadır.

Alıcı iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen satıcının anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı’ ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen satıcının anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş, kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış, kargo koli bandı ile bantlanmış ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Bu şekilde gelen ürünler teslim alındığı haliyle karşı taraf ödemeli olarak geri gönderilecektir.

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 

a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)

b)Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkinsözleşmelerde,

c)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde,

d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışanve doğası gereğiayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde,

e)Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde

f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde

g)Belirli bir tarihteveya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde,

h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde,

 

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,

i) Elektronik ortamdaanında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anındateslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde,

j)İste-Gelsin sistemi kapsamında yapılan sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet ‘in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışındabırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olmasıhalinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür Mal/Hizmetlerin iptal ve iade şartları Satıcı uygulama ve kurallarına tabidir. Giyim ürünlerinin kullanılmış ve/veya tadilat görmüş olması halinde cayma hakkı kullanılamayacaktır. Abiye ürünler ve gece kıyafetlerinde cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 10. EKSİK ÜRÜN TESLİMİ DURUMUNDA TUTANAK TUTULMASI

 

ALICI, siparişinde birden fazla ürün bulunduğu durumlarda SATICI tarafından gönderimler parçalı olarak yapılabilmektedir. ALICI Ürün’ün kargo görevlisi tarafından teslimi sırasında Ürün sayısı ile SATICI tarafından düzenlenen faturada belirtilen ürün sayısının aynı olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Parçalı her gönderim için SATICI tarafından ayrı fatura düzenlenmektedir. Faturada belirtilen adette ürünler pakette bulunmadığı ya da eksik bulunduğu takdirde ALICI kargo görevlisinden tutanak tutması istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette Ürünlerin SATICI tarafından Alıcıya tam ve eksiksiz teslim edildiği ve ALICI tarafından Ürünlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir.

MADDE 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmetisatın aldığı ve ikametgâhının bulunduğuyerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 12 - MALIN/HİZMETİN FİYATI

 

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 13 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve

 

bankaya karşı sorumluolacaktır. Bu durumdailgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 14 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme ‘den doğabilecek ihtilaflarda satıcının resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 15 - YÜRÜRLÜK

 

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, …tarih girilecek …/…/… tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. …/…/…

 

 

 

 

SATICI ALICI

 

Havin Mobilya